Privacy Policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling via morstein.nl

Privacy waarborging
Alle gegevens die door Morstein worden verzameld, worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt), tenzij Morstein daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit nodig is om uw bestelling goed af te kunnen ronden

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op morstein.nl geraadpleegd hebt.
  • Alle informatie die vrijwillig verstrekt wordt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:

  • Uw bestelling af te handelen.
  • De inhoud van onze website te verbeteren. Rieslinghuis Warners VOF / Morstein gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die je aan Rieslinghuis Warners VOF / Morstein zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kunt u een verzoek indienen wanneer uw persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, neem dan contact met ons op via info@morstein.nl

Cookies
Uw bezoek aan de website morstein.nl wordt bijgehouden door middel van cookies. Dit om uw bestelproces zo gemakkelijk als mogelijk te maken.